نام و نام خانوادگی : علی تبری
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1399/03/22
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
7 سال سابقه در طراحی تاسیسات مکانیک و محاسبات HVAC داشته و تابه حال بیش از 20000 مترمربع طراحی تاسیسات مکانیک انجام داده ام
مهارت ها
مکانیکآب و فاضلاب
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.