تهیه محتوا جهت شبکه های اجتماعی

شماره پروژه : ۱۰۷
|
کارفرما : iradesk
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱/۱۰
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 15 روز
|
بودجه کل پروژه : ۱۵۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(1)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

تهیه محتوا جهت ارائه در شبکه های اجتماعی ، براساس حداقل 4 ویدئو در یک ماه (هر هفته 1 ویدئو) و 30 تصویر (ترجیحا اسلاید شو) جهت استفاده در استوری یا پست ها اینستاگرمی


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 150000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : iradesk
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :2